Sociální služby Habrovany

A- A A+

Domov pro seniory
Klient, kterému je zajištěno uspokojení jeho základních životních potřeb.
Klient, který má pocit bezpečí a jistoty pomoci.
Klient, který s naší podporou zvládne sebeobsluhu v základních oblastech života.
Klient, který se necítí osamělý a udržuje společenské kontakty.

 

Cílová skupina

Domov pro seniory
Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby nad 60 let věku, které mají vážné chronické onemocnění zejména pohybového aparátu. 
Jsou v nepříznivé sociální situaci pro snížení či ztrátu schopností uspokojit své základní potřeby a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. 


Službu neposkytujeme osobám:
- Nespadajícím do naší cílové skupiny
- S osobními cíly, které nejsme schopni v rámci chodu zařízení naplnit
- S takovou smyslovou či metabolickou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách zařízení
- Vyžadující uzavřené oddělení či zvýšený dozor
- Mající potřebu celodenní ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení
- S akutním infekčním onemocněním, jehož stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
- S poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. nezvladatelný křik, obtěžování klientů a návštěv v zařízení, 
porušování soukromí jiných osob....)
- Závislým na alkoholu (s alkoholem v anamnéze), na návykových látkách, hracích automatech


Principy poskytování sociální služby
Respekt a úcta k člověku partnerský přístup, naši klienti nejsou děti)
Neděláme za klienta co zvládne sám
Zachováváme intimitu klienta
 
Poslání
Habrovanský zámek, p.o. je pobytové zařízení pro seniory zejména s postižením pohybového aparátu. 
Pomáhá svým klientům žít důstojný život, usiluje o zachování a rozvoj jejich soběstačnosti a předchází rizikům sociálního vyloučení.