Sociální služby Habrovany

A- A A+

Poslání

Domov pro osoby se zdravotním postižením Habrovanský zámek p.o. je pobytová sociální služba, která umožňuje dospělým osobám s tělesným postižením vyžadujícím takovou pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí uzpůsobeném jejich potřebám.
 

Cíle

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Vytvářet uživatelům zázemí a podmínky pro spokojený život a aktivní trávení volného času
Zabezpečit uživatelům jistotu odborné ošetřovatelské a zdravotní pomoci
Umožnit uživatelům, aby si udrželi soběstačnost a samostatnost
Umožnit uživatelům v maximální možné míře udržovat kontakty s blízkými

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 18 let a výše s tělesným postižením, které z důvodu své nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc druhé osoby ve většině základních potřeb a nemohou žít ve svém domácím prostředí za pomoci svých nejbližších nebo za pomoci terénní sociální služby.
 
Službu neposkytujeme osobám:
- Nespadajícím do naší cílové skupiny
- Nespadajícím do naší cílové skupiny vyjma osob, které byly umístěny v našem zařízení do r. 2007 a umístění v jiném zařízení sociálních služeb odmítají 
- Požadujícím jinou službu, než tu, kterou poskytujeme (např. osobní asistenci)
- S akutním infekčním onemocněním nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
- S chováním, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 
Služba také není poskytnuta v případě naplněné kapacity zařízení. 


Principy poskytování sociální služby
Respekt a úcta k jedinečnosti člověka 
Partnerský a respektující přístup k postojům, názorům a rozhodnutí uživatelů
Zachováváme v maximální možné míře intimitu uživatelů
Podpora při udržení sociálních vazeb uživatelů
Odborná a týmová spolupráce pečujícího personálu