Sociální služby Habrovany

A- A A+

Proces přijímání klienta do chráněného bydlení

Zájemci o využití naší pobytové sociální služby si mohou v našem zařízení podat písemnou žádost o umístění. Žádost o umístění do chráněného bydlení je možné si stáhnout na našich webových stránkách www.habrovanskyzamek.cz nebo vyzvednout osobně v budově Chráněného bydlení ve Vyškově, na ulici 9.května 14/808, nebo na ředitelství - Habrovanský zámek, Habrovany č. 1. Po vyplnění žádosti o umístění je možné žádost podat poštou nebo přímo doručit na výše uvedené adresy. S podáním žádosti vám ráda pomůže vedoucí Chráněného bydlení ve Vyškově nebo sociální pracovnice  v Habrovanech. Žádost je po podání zařazena do evidence žadatelů. V případě uvolnění místa v našem zařízení vás budeme ihned informovat.

Následně probíhá sociální šetření. Navštívíme vás doma, v nemocnici, nebo tam, kde se právě nacházíte a projednáme osobně veškeré vaše dotazy, obavy i naše možnosti. Máte–li vy nebo vaši nejbližší zájem o prohlídku v našem zařízení, rádi vás uvítáme.

Zájemci o službu v Chráněném bydlení jsou přijímáni na základě smlouvy o poskytování služby sociální péče. Ta stanoví všechny důležité aspekty poskytované služby včetně osobního cíle. Jelikož jsme veřejnoprávní zařízení, smlouva je u nás úpravou vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem, a vždy musí naplňovat rámec správního rozhodnutí, na jehož základě je poskytována. Smlouvu formulujeme tak, aby byla přehledná a srozumitelná. V případě potřeby přizveme tlumočníka nebo odborníka na nonverbální komunikaci. I v případě, že smlouvu podepisuje opatrovník, projednáme smlouvu v přiměřené míře s uživatelem samotným.