Sociální služby Habrovany

A- A A+

Chráněné bydlení Vyškov

  1. Hlavní kontakt
  2. Domov pro osoby se zdravotním postižením
  3. Domov pro seniory
  4. Chráněné bydlení Vyškov

Habrovany 1
683 01 Rousínov

+420 517 305 111

fax: 517 305 152

info@habrovanskyzamek.cz

Ředitel Zástupce ředitele, ekonom Vedoucí sociálního úseku Vedoucí úseku zdravotní a ošetřovatelské péče Vedoucí provozního úseku
PhDr. Leoš Spáčil Olga Kopecká Mgr. Pavla Haumerová Mgr. Lenka Wasserburgerová Svatopluk Kalvostr
spacil@habrovanskyzamek.c okopecka@habrovanskyzamek.cz socialni@habrovanskyzamek.cz wasserburgerova@habrovanskyzamek.cz kalvostr@habrovanskyzamek.cz
517 305 103 517 305 102 517 305 105,  739 087 789 517 305 112, 734 575 709 517 305 107, 739 634 133


Sesterna tel. 517 305 106 Víkendy, svátky a všední dny od 14.30 do 6 hodin mobil: 727 899 063

Ředitel Zástupce ředitele, ekonom Vedoucí sociálního úseku Vedoucí úseku zdravotní a ošetřovatelské péče Vedoucí provozního úseku
PhDr. Leoš Spáčil Olga Kopecká Mgr. Pavla Haumerová Mgr. Lenka Wasserburgerová Svatopluk Kalvostr
spacil@habrovanskyzamek.c okopecka@habrovanskyzamek.cz socialni@habrovanskyzamek.cz wasserburgerova@habrovanskyzamek.cz kalvostr@habrovanskyzamek.cz
517 305 103 517 305 102 517 305 105,  739 087 789 517 305 112, 734 575 709 517 305 107, 739 634 133


Sesterna tel. 517 305 106 Víkendy, svátky a všední dny od 14.30 do 6 hodin mobil: 727 899 063

Doručovací adresa pro soukromou poštu klientů a adresa chráněného bydlení

9.května 808/14
68201, Vyškov
tel. 517 305 111
www.habrovanskyzamek.cz
e-mail: chranenebydleni@habrovanskyzamek.cz 

Doručovací adresa pro úřední záležitosti

Habrovanský zámek p.o.
Habrovany 1,
Rousínov, 68301
Vedoucí chráněného bydlení Vyškov:  Jitka Štaffová, staffova@habrovanskyzamek.cz , tel. 702 117 621

Kontaktujte nás